Els ventalls posseeixen una nomenclatura específica per a cada u dels seus components:
  • País: tela. 
  • Barnilles: fusta que pot anar calada o pintada. 
  • "Caberas": primera i última barnilla, més grosses que la resta. 
  • Calat: forats realitzats sobre les barnilles 
  • Ventall: totalitat dels elements anteriors.

VENTALLS MALVI utilitza sempre la millor fusta possible per als seus ventalls -perera-, i teles de 1ª qualitat -100 % cotó-, així com uns acabats naturals basats en el setinat i el climat final -raspallat-, la qual cosa els atorga aqueixa textura tan característica. Únicament en els anomenats ventalls especials la fusta o l'acabat és distint.

Cada tipus de ventall definit va acompanyat d'una fotografia il·lustrativa, sent una mostra del grup o bloc a què pertany, doncs hi ha una àmplia gamma de models i colors.

VENTALLS: dins d'aquest apartat trobem el "ventall" pròpiament l que ens remet a una grandària concreta (23 cm.) o semblants.
Tela tradicional: ventalls ,el país del qual (o tela) guarda la proporció tradicional respecte a la grandària de les barnilles.
Tela intermèdia: ventalls, el país dels quals és la meitat del tradicional y les seues barnilles són més llargues, amb lo cual obtenim les mateixes dimensions.
Sense decorar: igual que l'anterior respecte a la grandària (pot ser calat o sense calar).

 

 
Tela estreta: ventalls, el país del qual és la meitat de l' intermedi i la longitud de barnilla és idèntica, sent, en el seu conjunt, un poc més curt (21 cm).

© Malvi 2000